BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Położenie nieruchomości - obręb Liski, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne
- Numer działki - cz. 17/1
- Powierzchnia działki - 1,0 ha
- Numer KW - 19565
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 400 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka może być w części zabudowana
zagrodą rolniczą , w pozostałej części przeznaczona jest na cele rolne.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
28 lutego 2014 r. do dnia 21 marca 2014 r.
Data powstania: piątek, 28 lut 2014 07:33
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 08:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 mar 2014 08:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1302 razy