BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 20 lutego 2014 r. o godz. 11.00, w sali nr 59 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonych numerami działek: 23/2, 24/45 i 17/2, dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzone są księgi wieczyste Nr KW OL1P/00013019/4 dla działek o numerach 23/2 i 24/45 oraz KW Nr OL1P/00013728/7 dla działki numer 17/2, o łącznej powierzchni 804 m2.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będących przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 64.000 zł + 23 % podatku VAT.
2. Wadium zostało wpłacone przez dwie osoby, które przystąpiły do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 87.800 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100 zł) + 23 % podatku VAT w kwocie 20.194 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 00/100 zł) przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – Panią Dominikę Budzyńską.
4. Pani Dominika Budzyńska została ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości.
Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2014 09:49
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2014 12:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 kwi 2014 10:57
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1289 razy