BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2014

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 25.02.2014 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna i produkcji mebli, z częścią biurowo- socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) oraz rozbudowa istniejącego obiektu magazynowego poprzez zabudowę rampy i dobudowanie magazynu wyrobów gotowych na działkach o nr 534/1, 537/1, 537/2 oraz na części działki nr 539/1 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 4 mar 2014 13:03
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2014 18:34
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2014 07:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1330 razy