BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2014

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna i produkcji mebli, z częścią biurowo- socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) oraz rozbudowa istniejącego obiektu magazynowego poprzez zabudowę rampy i dobudowanie magazynu wyrobów gotowych na działkach o nr 534/1, 537/1, 537/2 oraz na części działki nr 539/1w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.


Data powstania: wtorek, 4 mar 2014 13:04
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2014 18:34
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2014 07:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1183 razy