BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2014

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna i produkcji mebli, z częścią biurowo- socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) oraz rozbudowa istniejącego obiektu magazynowego poprzez zabudowę rampy i dobudowanie magazynu wyrobów gotowych na działkach o nr 534/1, 537/1, 537/2 oraz na części działki nr 539/1 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 13 mar 2014 13:09
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2014 13:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 mar 2014 08:07
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1315 razy