BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.4.2014

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 07.03.2014 r., wpłynął wniosek ( uzupełniony w dniu 14.03.2014 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego- obory o łącznej obsadzie bydła w liczbie 100 DJP w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz”.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 17 mar 2014 12:51
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2014 08:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 mar 2014 09:09
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1459 razy