BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.4.2014

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa budynku inwentarskiego- obory o łącznej obsadzie bydła w liczbie 100 DJP w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz”.Data powstania: poniedziałek, 17 mar 2014 12:54
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2014 08:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 mar 2014 09:09
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1320 razy