BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.5.2014

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 10.04.2014 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt do zbierania złomu oraz makulatury, zlokalizowany przy ul. Słubickiej, na działce nr 1133/9 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz”


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 10:30
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2014 11:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 kwi 2014 08:36
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1251 razy