BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury zwiazane z szacowaniem szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Burmistrz Pisza informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 998) zostały ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego uaktualnione procedury związane z szacowaniem szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz nowe, obowiązujące w bieżącym roku wzory dokumentów. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Piszu , pok. nr 42 . Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piszu w godzinach 7.15 – 15.15. Wniosek należy wypełnić czytelnie oraz wpisać wszystkie wymagane dane, wymienić wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie. Wnioski zgłoszone ustnie nie będą rozpatrywane. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu , umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie gminy Pisz.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 kwi 2014 11:49
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 16:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 kwi 2015 12:17
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1433 razy