BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.8.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 14.04.2014 r. na wniosek firmy Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk ul. Damroki 95/10 80-177 Gdańsk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 8/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości około 65 m na działkach o numerach ewidencyjnych 102, 106, 111/3, 111/4 położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na działkach nr 111/3, 111/4 w w/w obrębie. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 15 kwi 2014 13:48
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 16:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2014 14:08
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1519 razy