BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Położenie nieruchomości - obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne
- Numer działki - 89/2
- Powierzchnia działki - 3.400 m2
- Numer KW - 13722
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 136 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego – teren użytków rolnych.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
15 kwietnia 2014 r. do dnia 06 maja 2014 r.
Data powstania: środa, 16 kwi 2014 09:13
Data opublikowania: środa, 16 kwi 2014 15:55
Data przejścia do archiwum: środa, 7 maj 2014 11:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1397 razy