BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Pisz , przeznaczone do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

1. Położenie nieruchomości:
- Pisz, ul. Gdańskiej,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-13025,

dz. nr 697 o pow. 22 m2 – cena 1 623 zł,
dz. nr 608 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,
dz. nr 644 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,
dz. nr 593 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,
dz. nr 602 o pow. 21 m2- cena 1 549 zł,
dz. nr 679 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,
dz. nr 635 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,
dz. nr 711 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,
dz. nr 590 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,
dz. nr 550/2 o pow. 24 m2- cena 1 770 zł,
dz. nr 743 o pow. 22 m2- cena 1 623 zł,

- Pisz, ul. Gizewiusza,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-12 877,

dz. nr 357/19 o pow. 17 m2- cena 1 402 zł,

- Pisz, ul. Gałczyńskiego,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-12 764,

dz. nr 462/38 o pow. 22 m2- cena 1 780 zł,
dz. nr 462/21 o pow. 22 m2- cena 1 780 zł,
dz. nr 462/19 o pow. 23 m2- cena 1 861 zł,
dz. nr 462/23 o pow. 22 m2- cena 1 780 zł,

- Pisz, ul. Jagodna,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-13022,

dz. nr 1137/7 o pow. 24 m2- cena 1 694 zł,
dz. nr 1137/24 o pow. 22 m2- cena 1 553 zł,
dz. nr 1137/21 o pow. 51 m2- cena 3 115 zł,
dz. nr 113710 o pow. 22 m2- cena 1 553 zł,
dz. nr 1137/36 o pow. 24 m2- cena 1 694 zł,

- Pisz, ul. Kwiatowej,
- opis nieruchomości - tereny pod garażem murowanym,
- nr KW-10 024,
dz. nr 450/26 o pow. 25 m2- cena 2 062 zł,
2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do jej zbycia (wyrys, wycena gruntu) w wysokości 150 zł.
3. Działki objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostały zwolnione z podatku VAT.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą wartość nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
8. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do zbycia, zgodnie z uchwałami Nr XXII/241/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 kwietnia 2004 r. i Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2004 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży.
9. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 sierpnia 2004r. do dnia 27 sierpnia 2004 r.
Data powstania: piątek, 6 sie 2004 08:31
Data opublikowania: piątek, 6 sie 2004 11:13
Data przejścia do archiwum: niedziela, 29 sie 2004 13:21
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1840 razy