BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                                                                                                                                                      Pisz, dnia 05-05-2014 r.

 

 

 

                                                                                                  W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia  zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 )

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Maldanin, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne

 

- Numer działki -                        177

 

- Powierzchnia działki -               2,4325 ha

 

- Numer KW -                           13234

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 973 zł.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą  Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz.42) do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej.    1. Nieruchomość   położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu  zagospodarowania   przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego – teren użytków zielonych.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego  roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  06 maja 2014 r. do dnia   27 maja 2014 r.    

Data powstania: środa, 7 maj 2014 11:34
Data opublikowania: środa, 7 maj 2014 12:04
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 11:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1669 razy