BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, Os. Wschód,

 

Numer działki – cz. 1458,

 

Numer KW – 22783,

 

Powierzchnia nieruchomości – 53.000 m2,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,

 

Roczna wysokość czynszu – 2.120 zł.

 

 

 

  

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach 1458, 1462 i część działki o Nr 1431/4 zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach 1458, 1462 i część działki o Nr 1431/4, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1356 z dnia 9 czerwca 2006 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 01P – teren strefy produkcyjnej.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2014 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 maja 2014 r. do dnia 27 maja 2014 r.

  

Data powstania: środa, 7 maj 2014 14:32
Data opublikowania: środa, 7 maj 2014 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 11:50
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy