BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.6.2014

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 24.04.2014 r., wpłynął wniosek ( uzupełniony dnia 12.05.2014 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach o nr 7/15 i 7/19, o powierzchni zabudowy 4990 m 2 , w obrębie Karpa, gmina Pisz”.

 

                                                                                           

 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: wtorek, 13 maj 2014 13:00
Data opublikowania: wtorek, 13 maj 2014 15:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 maj 2014 07:42
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1512 razy