BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.2.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 12.05.2014 r. na wniosek firmy

 

TJAN ELECTRIC Jan Tokarski Firma Prywatna, Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy, Żółtki 43, 16-070 Choroszcz

działającej z upoważnienia

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 2/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na

działkach nr 357/1, 359, 357/28, 368/2, 382 położonych w obrębie Pisz 2.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: środa, 14 maj 2014 10:35
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 14:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 cze 2014 16:32
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1231 razy