BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                                                                                                                                 Pisz, dnia 20 maja 2014 r.

 

 

 

                                                                                                            W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ).

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Pogobie Średnie, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne

 

- Numer działki -                       182/4

 

- Powierzchnia działki -               800 m2  

 

- Numer KW -                          13177

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 100 zł.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia  na okres trzech lat w drodze przetargu.2. Nieruchomość   położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania   przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość stanowi teren zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i użytki rolne.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego   roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  21 maja 2014 r. do dnia   11 czerwca 2014 r.    

Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 10:01
Data opublikowania: środa, 21 maj 2014 11:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 cze 2014 08:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1195 razy