BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja "Wschód Zielonego Biznesu"

Została uruchomiona rekrutacja do projektu "Wschód Zielonego Biznesu" realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Jest to niesamowita okazja dla przedsiębiorców z sektora MŚP woj. podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, aby zwiększyć swoją wiedzę nt. działań proekologicznych w przedsiębiorstwach, które w dzisiejszych czasach są tak ważne.

 W ramach projektu oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego w tematach:
- gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie: metody pozyskiwania odpadów do produkcji energii, technologie produkcji energii z odpadów, tworzenie partnerstwa w celu zagospodarowania odpadów na cele energetyczne, sposoby zmniejszania zanieczyszczeń, redukcja zużycia materiałów, przepisy prawa;
- odnawialne źródła energii, wybór i dostosowanie OZE do potrzeb przedsiębiorstwa, analiza efektywności instalacji, zmiany w przepisach prawa;
- energooszczędność: technologie i metody postępowania zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwie, termomodernizacja, budownictwo;
- eko-marketing, jak tworzyć i wykorzystać wizerunek przedsiębiorstwa ekologicznego,eco-label;
- systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie - obowiązki i korzyści płynące z wdrożenia EMAS, ISO 14001, ISO 50001;
- produkcja rolna na potrzeby energetyki - uprawa roślin energetycznych,
wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej zwierzęcej i roślinnej do wytwarzania biogazu;
- przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, prawa i obowiązki przedsiębiorców;
Bloki szkoleniowe 80h/uczestnika oraz doradztwo zostaną dobrane na podstawie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Wszystkie działania są bezpłatne i stanowią pomoc de minimis. Zapraszamy do udziału! REKRUTACJA TRWA!
Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie:
www.wschodzielonegobiznesu.pl

 Koordynator Projektu: Magdalena Maksimowicz (maksimowicz@pfrr.pl) tel. 856537213

 Projekt realizowany jest w ramach działania 2.1.1 POKL i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 maj 2014 09:04
Data opublikowania: poniedziałek, 26 maj 2014 12:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lip 2014 07:34
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1668 razy