BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                 W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 )

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       Pilchy, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -           grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora

 

- Numer działki -                        część 142/9    

 

- Powierzchnia działki -               120 m2,

 

- Numer KW -                             13707

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 50 zł   + 23 % VAT ,

 

 

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.

 

2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie   brak jest planu zagospodarowania  przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w Obszarze Chronionego  Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.    

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  21 maja 2014 r. do dnia   11 czerwca 2014 r.    

 

 

Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 07:35
Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2014 13:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 cze 2014 08:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy