BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość do wydzierżawienia w drodze przetargu
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki – część 148/7 i część działki nr 148/25,
-Numer KW – 19562, Nr 13026,
-Powierzchnia nieruchomości – 22 624 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia na użytkowanie rolne,
-Cena wywoławcza rocznego czynszu- 100,-zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2004 r.-w drodze przetargu.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi wolną przestrzeń pomiędzy istniejącą zabudową, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004 r.
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 sierpnia 2004 r.
do dnia 31 sierpnia 2004 r.
Data powstania: wtorek, 10 sie 2004 12:47
Data opublikowania: wtorek, 10 sie 2004 13:08
Data przejścia do archiwum: środa, 1 wrz 2004 12:58
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1894 razy