BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.11.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam,  że w dniu 26.05.2014 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

  

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 11/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia D 110 PE o długości L= 87

m w Piszu przy ul. Sienkiewicza na działkach ewidencyjnych o numerach geodezyjnych 268/1, 184/4 położonych w obrębie Pisz 2.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 11:37
Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2014 13:09
Data przejścia do archiwum: środa, 25 cze 2014 10:29
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy