BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                 Pisz, dnia 27 maja 2014 r.

 

 

 

                                                             W Y K A Z

 

 

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. )

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       Rakowo Piskie, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne

 

- Numer działki -                         40

 

- Powierzchnia działki -               3300 m2

 

- Numer KW -                            3585

 

- Wysokość   rocznego czynszu dzierżawnego  -  132 zł.

 

 

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia na okres trzech lat   w drodze bezprzetargowej.

 

2. Nieruchomość   położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania   przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku   na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001   w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.  

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 maja 2014 r. do dnia   18 czerwca 2014 r.    

 

 

Data powstania: czwartek, 29 maj 2014 12:29
Data opublikowania: czwartek, 29 maj 2014 17:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 cze 2014 11:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1209 razy