BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 34 m²

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
                                                                                                          
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – część 181/5,

 

-Numer KW –OL1P/00013522/2,
-Powierzchnia nieruchomości – 34 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 34 m²,

 

-Roczna wysokość czynszu – 1020,00 zł + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/515/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r.

Data powstania: piątek, 30 maj 2014 07:47
Data opublikowania: piątek, 30 maj 2014 09:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 cze 2014 11:54
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1254 razy