BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 34 m²

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
                                                                                                          
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – część 181/5,

-Numer KW –OL1P/00013522/2,
-Powierzchnia nieruchomości – 34 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 34 m² ,

 

-Roczna wysokość czynszu – 1020,00 zł + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r.

Data powstania: środa, 4 cze 2014 11:17
Data opublikowania: środa, 4 cze 2014 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 cze 2014 11:57
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1209 razy