BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 05-08-2004r wpłynął wniosek Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, Rejon Energetyczny Giżycko
ul. Przemysłowa 3, dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej nn kablowej YAKY 4 x 120m w Piszu przy ul.Gizewiusza.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 11 sie 2004 08:41
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2004 11:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2004 10:48
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1744 razy