BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                      Pisz, dnia 12-06-2014 r.

 

 

 

                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ).

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Jagodne, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               grunt przeznaczony do użytkowania na cele myśliwskie - budowa ambony

 

- Numer działki -                        część  113/16  

 

- Powierzchnia działki -               10 m2

 

- Numer KW -                            OL1P/00013689/1

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 100 zł + 23 % VAT

 

 

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do dwóch lat w drodze bezprzetargowej.2. W/w nieruchomość   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia   miejscowego  planu zagospodarowania   przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34  poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze projektowanej zabudowy mieszkaniowej.  

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego  roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  13 czerwca 2014 r. do dnia   04 lipca 2014 r.    

Data powstania: piątek, 13 cze 2014 11:34
Data opublikowania: piątek, 13 cze 2014 12:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lip 2014 10:01
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1038 razy