BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                      Pisz, dnia 12-06-2014 r.

 

 

 

                                                       W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ).

 

 

 

- Położenie nieruchomości -       obręb Jagodne, gmina Pisz,

 

- Opis nieruchomości -               grunt przeznaczony do użytkowania na cele myśliwskie - poletko zgryzowe dla jeleni

 

- Numer działki -                        część  113/16  

 

- Powierzchnia działki -               7990 m2

 

- Numer KW -                           OL1P/00013689/1

 

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 400 zł

 

 

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest  do wydzierżawienia na okres do dwóch lat w drodze bezprzetargowej.2. W/w nieruchomość   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia   miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 34 poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze projektowanej zabudowy mieszkaniowej. 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego  roku na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia   04 lipca 2014 r.    

Data powstania: piątek, 13 cze 2014 11:35
Data opublikowania: piątek, 13 cze 2014 12:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lip 2014 10:01
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1160 razy