BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.13.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 16.06.2014 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

ELEKTROPROJEKT ELPRO W EŁKU

Henryk Gryko  ul. Warszawska 1/48

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 13/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV,

budowie linii napowietrznej, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej niskiego napięcia nN oraz stacji transformatorowej na działkach o numerach ewidencyjnych 196, 223

położonych w obrębie geodezyjnym Hejdyk, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 139/3, 139/4 w w/w obrębie.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 13:46
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 13:48
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2014 11:59
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1305 razy