BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.18.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam,  że w dniu 13.06.2014 r. na wniosek firmy

 

JABŁOŃ LAKE RESORT Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 24   02-146 Warszawa

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 18/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza energetycznego napowietrznego 15 kV

od istniejącej linii średniego napięcia 15kV Nida-Pisz oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce o nr geodezyjnym 500/2 położonej w miejscowości Jabłoń,

obręb Wąglik, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną terenu istniejącego hotelu.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 14:30
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 15:53
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2014 12:00
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1546 razy