BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam,  że w dniu 13.06.2014 r. na wniosek

 

Mazurskiej Służby Ratownictwa

Okartowo  12-250 Orzysz

 

z upoważnienia, której działa firma

Projektowanie i Nadzór Inwestorski

inż. Romuald Muszyński

zam. Maldanin 18 c 12-200 Pisz

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 10/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji ratownictwa wodnego, w tym: budynku

socjalnego, wiaty na łodzie, pomostu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 43/10, 43/39 położonych w obrębie geodezyjnym

Szczechy Małe, oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 1026/5 (jezioro Roś) położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz (granice terenu inwestycji oznaczono literami ABCD

na załączniku graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 14:32
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 15:52
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2014 12:00
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1763 razy