BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.17.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam,  że w dniu 18.06.2014 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

ADA VIT-EŁK” sp. z o.o.

Konieczki 16

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 17/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach o numerach ewidencyjnych 109/8, 109/9 położonych w obrębie geodezyjnym Jagodne, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną

przepompowni ścieków na działce nr 109/9 w w/w obrębie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: środa, 18 cze 2014 12:44
Data opublikowania: środa, 18 cze 2014 13:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2014 10:12
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1330 razy