BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.15.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam,  że w dniu 18.06.2014 r. na wniosek

 

Gminy Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

z upoważnienia, której działa firma

Instalatorstwo Elektryczne

Marek Szmigiel

ul. Kolejowa 14

12-220 Ruciane – Nida

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 15/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego linią napowietrzną typu ASXS 2x25 mm2 o długości około 44 m i linią kablową typu YAKXS 4x25 mm2 o długości około 48 m na działkach o numerach ewidencyjnych 202/1, 391/1, 391/3, 390/2

położonych w obrębie Pisz 2, przy ul. Klementowskiego.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: środa, 18 cze 2014 12:47
Data opublikowania: środa, 18 cze 2014 13:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2014 10:13
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1304 razy