BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 18 czerwca 2014 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLV- TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 2014 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 14-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/14 z obrad Sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza Pisza. 5. Zapytania i wnioski sołtysów. 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu. 8. Wręczenie nagród laureatom eliminacji gminnych w XX Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych”. 9. Sprawozdanie finansowe Gminy Pisz za 2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza. 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz. 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz. 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi Nr 1174015N w Łysoniach kategorii drogi gminnej. 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej. 22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu. 23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu. 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu. 25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu. 26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. 27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. 28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. 29. Interpelacje i zapytania radnych. 30. Odpowiedzi na zapytania radnych. 31. Wolne wnioski i informacje. 32. Zamknięcie obrad. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek
Data powstania: środa, 18 cze 2014 15:23
Data opublikowania: środa, 18 cze 2014 16:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 cze 2014 18:17
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1413 razy