BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.16.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam,  że w dniu 23.06.2014 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

ADA VIT-EŁK” sp. z o.o.

Konieczki 16

19-300 Ełk

 Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 16/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 na działce o numerze ewidencyjnym 66/18 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 66/9 położonych w obrębie geodezyjnym Łupki, gm.

Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 66/15 w w/w obrębie.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: wtorek, 24 cze 2014 09:11
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2014 14:47
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 08:51
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1251 razy