BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.14.2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 27.06.2014 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia, której działa firma

ELEKTRIN”

inż. Jan Krajewski

ul. Słowackiego 17/17

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 14/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN

YAKXS 4x120 mm2 o długości około 115 m na działce o numerze ewidencyjnym 175/37 położonej w obrębie geodezyjnym Rostki, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię

elektryczną budynku gospodarczego na działce nr 175/42 w w/w obrębie.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2014 14:51
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 18:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2014 09:15
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1324 razy