BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Teren pod hangarem (boks nr 50)

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 -Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – część 123,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 61 m²

 

-Opis nieruchomości - teren pod hangarem (boks nr 50)

 

 

 

Roczna wysokość czynszu - 452,00 zł + 23 % podatku VAT;

 

 

 

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.    1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXI/292/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowi obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 5 sierpnia 2014 r. 

Data powstania: wtorek, 15 lip 2014 08:45
Data opublikowania: środa, 16 lip 2014 12:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2014 12:01
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy