BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, Pl. Daszyńskiego,

 

-Numer działki – część 422/13,

 

-Numer KW – OL1P/00013729/4,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 200 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia przeznaczony na ustawienie ogródka piwnego,

 

-Roczna wysokość czynszu – 3000,00 zł oraz 23 % podatku VAT .

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/580/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450), stanowi teren oznaczony symbolem 23 U/KX – teren usługowy z ciągiem pieszym – plac miejski.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 5 sierpnia 2014 r.

Data powstania: wtorek, 15 lip 2014 13:56
Data opublikowania: środa, 16 lip 2014 12:08
Data przejścia do archiwum: środa, 6 sie 2014 08:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1379 razy