BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Słubicka,

 

Numer działki – cz. 1129/24,

 

Numer KW – 13021,

 

Powierzchnia nieruchomości – 65.000 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,

 

Roczna wysokość czynszu – 2.000 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r. położona jest w obszarach oznaczonych symbolami: 7P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 10.MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi różne.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia 8 sierpnia 2014 r.

  

Data powstania: piątek, 18 lip 2014 09:29
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2014 12:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2014 14:06
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1297 razy