BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa,

 

-Numer działki – część 1475/7,

 

-Numer KW – 13023,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 1,5 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 3 m2,

 

-Roczna wysokość czynszu – 900,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3312 i 3313) oznaczony jest symbolem 13 MP – teren zabudowy pensjonatowej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 listopada 2014 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 lipca 2014 r. do dnia 6 sierpnia 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 21 lip 2014 10:21
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2014 12:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2014 09:40
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1408 razy