BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Teren pod garażem blaszanym.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
                                                                                                        
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gałczyńskiego,
-Numer działki – cz. 431/57,
-Numer KW – OL1P/00012764/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,

 

-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT.

 

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008 r.  Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej zatwierdzonego Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34 poz. 551), oznaczona jest symbolem 1 ZP- zieleń urządzona.

 


3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia 9 sierpnia 2014 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 21 lip 2014 10:37
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2014 12:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2014 14:06
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy