BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza siódme publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych j.n.

 

 I. Numery działek – 315/5, 316/3, 317/5,Powierzchnia działek - 1256 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 65.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 13.000 zł.

 

 II. Numer działki – 317/6,Powierzchnia działki - 1130 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 58.000,00 zł + 23% VAT

 

Wadium – 11.000 zł.

 

 III. Numer działki – 317/7,Powierzchnia działki - 1108 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 57.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 11.000 zł.

 

 IV. Numer działki – 317/8Powierzchnia działki - 1095 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 56.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 10.000 zł.

 

 V. Numer działki – 317/9Powierzchnia działki - 1243 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 64.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 12.000 zł.

 

 VI. Numer działki – 317/10Powierzchnia działki - 1095 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 56.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 10.000 zł.

 

 VII.  Numer działki – 317/11Powierzchnia działki - 1402 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 72.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 14.000 zł.

 

 

 

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW nr – OL1P/00013021/1, OL1P/00013027/3

 

Opis nieruchomości – nieruchomości niezabudowane przeznaczone są zgodnie z decyzjami Burmistrza Pisza Nr 184/10, 185/10, 190/10, 83/11, 84/11, 85/11, 86/11 o warunkach zabudowy odpowiednio z dn. 8 grudnia 2010 r., 14 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 19 maja 2011 r. 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

1. Przetargi odbędą się dnia 3 września 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:

 

-        godz. 8.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,

 

-        godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,

 

-        godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,

 

-        godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,

 

-        godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,

 

-        godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VI,

 

-        godz. 14.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VII,

 

 

 

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt i staraniem nabywców.

 

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

11. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 17-18 października 2012 r., drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 17-18 stycznia 2013 r. trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 16 kwietnia 2013 r., czwarte przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 26 lipca 2013 r., piąte przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 28 października 2013 r., szóste przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 23 kwietnia 2014 r.

 

12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: wtorek, 22 lip 2014 14:53
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2014 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 3 wrz 2014 08:18
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1956 razy