BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2014

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 18.09.2014 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt do zbierania złomu, zlokalizowany na działce nr 1133/9 w obrębie Pisz 1, przy ul. Słubickiej 4, gmina Pisz

 

 

 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 19 wrz 2014 13:45
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2014 14:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 wrz 2014 07:51
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy