BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
-Numer działki – część 108/3,
-Numer KW – OL1P/00013689/1,
-Powierzchnia nieruchomości – 600 m2,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej – parking,
-Roczna wysokość czynszu – 970,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/615/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz teren stanowi obszar oznaczony symbolem B – 51 PSB – hurtownie i składy, tartak, wytwórnia brykietów.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 października 2014 r. do dnia 21 października 2014 r.

Data powstania: czwartek, 2 paź 2014 07:55
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2014 08:57
Data przejścia do archiwum: środa, 22 paź 2014 08:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1447 razy