BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2014

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt do zbierania złomu, zlokalizowany na działce nr 1133/9 w obrębie Pisz 1, przy ul. Słubickiej 4, gmina Pisz”, zawiadamia się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

 

 Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 3 paź 2014 13:29
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2014 15:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 paź 2014 09:22
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1330 razy