BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz,

 

Numer działki – część 77/19,

 

Numer KW – 13707,

 

Powierzchnia nieruchomości – 1600 m2 ,

 

Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,

 

Roczna wysokość czynszu – 640 zł + 23 % VAT.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
    2. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz na obszarze tym przewiduje się lokalizację ogólnodostępnej plaży i kąpieliska.
    3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.
    4. Wysokość rocznego czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
    5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 października 2014 r. do dnia 21 października 2014 r.

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 7 paź 2014 10:10
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2014 10:23
Data przejścia do archiwum: środa, 22 paź 2014 08:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1184 razy