BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem

pomieszczenie gospodarcze – stodoła o powierzchni użytkowej 89 m2,

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Stare Guty, gmina Pisz,

 

Opis nieruchomości – pomieszczenie gospodarcze – stodoła o powierzchni użytkowej 89 m2,

 

Numer działki – część 118,

 

Powierzchnia nieruchomości – 89 m2,

 

Numer KW – OL1P/00005938/3,

 

Roczna wysokość czynszu – 445 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w najem na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

 

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz działka nr 118 stanowi teren zabudowy zagrodowej.

 

3. Czynsz za najmowaną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 października 2014 r. do dnia 21 października 2014 r.

Data powstania: środa, 1 paź 2014 12:48
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2014 13:23
Data przejścia do archiwum: środa, 22 paź 2014 09:48
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1269 razy