BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 1) - Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,

 

- Numer działki – część 112/9,

 

- Powierzchnia nieruchomości – 655 m2,

 

- Numer KW – OL1P/00013689/1,

 

- Roczna wysokość czynszu – 262 zł.

 

 2)  - Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia pod budynkiem gospodarczym,

 

- Numer działki – część 112/9,

 

- Powierzchnia nieruchomości – 25 m2,

 

- Numer KW – OL1P/00013689/1,

 

- Roczna wysokość czynszu – 175 zł + 23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

 

2. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz – nowej przeprawy mostowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34 poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położone są w obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym o/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 października 2014 r. do dnia 23 października 2014 r.

Data powstania: czwartek, 2 paź 2014 12:59
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2014 13:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 paź 2014 11:30
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1480 razy