BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

teren zabudowany budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 124,50 m2

                                                                                                       Pisz, dnia 7 października 2014 r.

 

                                                                                 W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – cz. 547/2,
-Numer KW – 13119,
-Powierzchnia nieruchomości – 124,50 m2,
-Opis nieruchomości – teren zabudowany budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 124,50 m2,
-Roczna wysokość czynszu – 3.735,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 października 2014 r. do dnia 29 października 2014 r.

 

 

 

Data powstania: środa, 8 paź 2014 14:02
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2014 15:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2014 13:51
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1384 razy