BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Piszu

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLVIII-MA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU /PIĄTEK/ O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/14 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do złożenia takiego oświadczenia na ręce Burmistrza Pisza za 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014 – 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pisz na 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
 25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2010 – 2014.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

/-/ Lilla Bednarek

Data powstania: środa, 15 paź 2014 14:43
Data opublikowania: środa, 15 paź 2014 15:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 paź 2014 17:36
Opublikował(a): Paweł Szczech
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1931 razy