BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

teren pod garażem blaszanym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numery działek – część 547/1 i część 546/6,
-Numer KW –13119,
-Powierzchnia nieruchomości – 24 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym

 

-Roczna wysokość czynszu – 192,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy usługowej i rzemieślniczej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r.

Data powstania: czwartek, 16 paź 2014 13:37
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2014 15:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2014 10:02
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1348 razy